Luna

MyEiko's Luna

LunaDette er Luna, fra vårt L-kull. Hun er etter Kikki og Øyerfjellet Eilo, som er barnebarn av Maja. 


Luna er ei veldig glad og leken frøken. Når det kommer besøk blir hun så glad at hun gråter og vet ikke helt hvor hun skal gjøre av seg. 

unsplash